Calax AS er et selskap som bistår med bedriftsrådgivning og logistikktjenester som for eksempel lagerhold og distribusjon.

Calax AS har i dag faste avtaler med følgende forlag hvor vi ivaretar alle logistikktjenster som lagerhold, ordremottak, fakturering, betalingsoppfølging/ocr o.l:

¤ Papinian AS
¤ Forlag T.Sverdrup - P.Lødrup
¤ Mads Henry Andenæs
¤ UIO

Klikk på forlagsnavnet for mer informasjon om de forskjellige forlagene og hvilke bøker de tilbyr!

Vårt virksomhetsområde er hele det sentrale østlandet. 
Våre åpningstider er: 
Mandag til fredag fra kl. 08.30 til 16.00