Mads Henry Andenæs:
Firmanavn:
Bestillinger:
Telefon:
Org.nr:
Bank:
Bransje:

Mads Henry Andenæs, Ullernveien 17, 0280  OSLO
Calax AS, Postboks , Tveita, 0617 Oslo, faks: 22756667, e-post: calax@online.no
22756666
970016724
7020 13 87947
Juridisk litteratur, lærebøker

Tittel

”Aksjeselskaper
og almenak-sjeselskaper”
”Rettskildelære”
”Konkurs”
Forlag

M.H. Andenæs


M.H. Andenæs
M.H. Andenæs

Forfatter

M.H. Andenæs


M.H. Andenæs
M.H. Andenæs

Utgave

1


1
1

Årstall

1998


1997
1999

ISBN

82-91064-12-1


82-91064-11-3
82-91064-15-6

Nettopris

441,00


182,00
336,00

Bruttopris

570,00


260,00
430,00

Rabatt
Anmerk
Fakturering: Nettopris -Forsendelse: pakkepost – servicepakke 3, postkontor til postkontor, frakt betalt.  Bestilling: Calax AS, Postboks 4, Tveita, 0617 Oslo, faks:  22 75 66 67, e-post:calax@online.no
Nytt textblock