Fakturering: Bruttopris –25% tillagt porto. Forsendelse: pakkepost – servicepakke 2, dør til dør, fob. Bestilling: Calax AS, faks 22 75 66 67.
E-post: calax@online.no

Fakturering og lagerhold: Calax AS, Postboks 4, Tveita, 0617 Oslo. Tlf.: 22 75 66 66 Fax: 22 75 66 67.
E-post: calax@online.no

Papinian AS:
Firmanavn:
Postadresse:
Telefon:
Telefaks:
E-post:
Org.nr:
Bank:
Bransje:

Papinian AS, Rundtjernveien 3E, 0672  OSLO
Papinian AS, Postboks 4, Tveita, 0617  OSLO
22756666
22756667
papinian@calax.org
956184037
9003 05 72822
Juridisk litteratur, lærebøker

Tittel

”Rettergang I”
”Rettergang II”
”Rettergang III”
”Kontraktsrett I”
(Avtaleslutning
 og ugyldighet)
”Kontraktsrett II”

"Obligasjonsrett"

 

Forlag

Papinian AS
Papinian AS
Papinian AS
Papinian AS


Papinian AS

Papinian AS

Forfatter

Jo Hov
Jo Hov
Jo Hov
Jo Hov


Jo Hov

Jo Hov/Alf Peter Høgberg

Utgave

1
1
1
3


2

1

Årstall

1999
1999
2000
2002


2002

2016

ISBN 978-

82-91060-08-8
82-91060-09-6
82-91060-11-8
82-91060-12-6


82-91060-13-4

82-91060-23-1

Nettopris

Bruttopris

560,00
460,00
500,00
460,00


460,00

785,00

Rabatt

25%
25%
25%
25%


25%

25%

Anmerk

 

 

 

 

Bestilling  |  Presentasjon