Fakturering: Nettopris - Forsendelse: pakkepost – bedriftspakke fob Oslo dør- til dør. Bestilling: Calax AS, E-post: calax@online.no eller via Bokdatabasen/Mentor, http://www.boknett.no

Forlag Tone Sverdrup (Peter Lødrup), PB 4 Tveita, 0617 Oslo
Org.nr.: 981746716, bank: 9001 17 30859
Tlf.: 22 75 66 66
Bestillinger: Calax AS, PB 4 Tveita, 0617 Oslo, e-post:calax@online.no
(ikke salg til privatpersoner)

Tittel

Forlag

Forfatter

Utgave

Årstall

ISBN

Pris

Anmerk

 

 

 

 

 

 

 

 

Familieretten

T.Sverdrup

T.Sverdrup

- P.Lødrup

7

2011

97882-91724-14-0

410,-

kan skaffes

Familieretten

T.Sverdrup

T.Sverdrup

-P.Lødrup

8

2016

978-82-91724-15-7

 

520,-