Calax AS ble startet 17. februar 1993 av dagens hovedaksjonær, Svenn Chr.Lund. Aksjekapital er på kr 100000,-.

I dag utgjør basis for bedriften tjenesteyting til selvstendig næringsdrivende, forlag, og mindre aksjeselskaper.  I dette inngår deltagelse i styrende organer og oppdrag som forretningsfører.